پرداخت مهریه

  • نوع انجامنوع انجام: مشاوره
  • مدت زمان پرونده3 تا 6 ماه
  • سطح پروندهسطح: وکیل پایه ۱

جزئیات پرونده

باسلام اینجانب در سال 97 محکوم به هر12 ماه یک سکه شدم وتا سال 99 پرداخت نکردم ودرسال 99 بعداز تقدیم اعسار در تقسیط مهریه محکوم از پرداخت هر12ماه یک سکه به 16 ماه یک سکه مهریه شدم ودو سکه معوقه داشتم که حکم جدید صادر شدحال سوالم اینه باتوجه به اینکه در حکم صادره قید نشده که سکه های معوقه طبق حکم قبلی پرداخت شود وسکه های جدید طبق حکم جدید پرداخت گردد آیا سکه های معوقه طبق حکم قبلی باید پرداخت گردد یا اینکه تمام سکه ها چه سکه معوقه وچه سکه جدید باید طبق حکم اعسار در تقسیط جدید پرداخت گردد.ضمنا متذکرشوم که اینجانب را بخاطر پرداخت نکردن سکه های معوقه وجدید که 3 سکه میشودجلب کردندکه به قاضی محترم گفتم بنده طبق حکم جدید صادر فقط به پرداخت یک سکه محکوم می باشم نه 3 سکه وقاضی هم گفت 2سکه معوقه داری که باید طبق حکم قبل پرداخت می شدوبنده به ایشان گفتم که درحکم قید نشده که سکه های معوقه را طبق حکم قبلی پرداخت کنم وچون جلب بودم خانواده ام باهزاران بدبختی پول جورکردند وسکه تهیه کردند تا بنده به زندان هدایت نشوم بعدازاعتراضات بنده سکه ها را درداخل گاوصندوق دادگستری نگهداری کردند تا به موضوع رسیدگی کنند.حال از شما وکلای محترم تقاضا دارم راهنماییم کنید که آیا یک سکه طبق حکم جدید باید پرداخت میکردم یا 2سکه معوقه را هم طبق حکم جدید بایدپرداخت کنم یا حکم قدیم؟ضمنا اینراهم بگویم درخواستهای تعدیل در اعسار راچندماه مانده به موعد پرداخت سکه در احکام قبل تقدیم دادگاه میکردم ومنجربه صدور حکم جدید میشد.

نوع وکیل مورد نیاز این پرونده است

شهر ها