• هزینه پروندههزینه 300,000 ریال - 500,000 ریال
 • سطح پروندهمشاور حقوقی
 • مدت زمان پرونده1 تا 3 ماه
 • نوع انجامنوع انجام: مشاوره
 • بودجهبودجه: بودجه ثابت
 • مهلت پروندهمنقضی شده
 • تهران
 • سطح پروندهذخیره
 • نمایش پرونده
4/5(0 بازخورد)

سرویس
 • 0.0/5 (0)
 • 0 در صف
سرویس
 • 0.0/5 (0)
 • 0 در صف