باسلام اینجانب در سال 97 محکوم به هر12 ماه یک سکه شدم وتا سال 99 پرداخت نکردم ودرسال 99 بعداز تقدیم اعسار در تقسیط مهریه محکوم از پرداخت هر12ماه یک…

  • هزینه پروندههزینه 100,000 ریال - 10,000,000 ریال
4/5(0 بازخورد)

تست
  • 100,000 ریال - 200,000 ریال / ساعت
  • شیراز
  • ذخیره
4/5(0 بازخورد)

بسیار پیش آمده که در خانه پای سیستم نشسته­ ایم و پروژه­ های مختلفی را انجام می ­دهیم و در قبالش پول دریافت می ­کنیم.…