سلام.همسر۵۹ساله ام پس از یکسال و نیم درمان براثر سکته مغزی فوت شد.فامیل مزار نامناسب و جای پرت پرت در بهشت زهرا تهیه کردند.من و دختر۱۸ساله ام امکان رفت و…

  • هزینه پروندهبرآورد ساعت 500,000 ریال - 20,000,000 ریال برای 15 ساعت
  • سطح پروندهسطح: وکیل پایه ۱
  • مدت زمان پرونده3 تا 6 ماه
  • نوع انجامنوع انجام: نیابت
  • بودجهبودجه: قیمت ساعتی
  • مهلت پروندهمنقضی شده
  • کرمان
  • سطح پروندهذخیره
  • نمایش پرونده